FACTORY
Cái đẹp là ánh sáng đến từ cuộc sống bên trong.


Các mặt hàng sản xuất chính là các loại mỹ phẩm giả như mặt nạ hydrogel, copack, miếng che mắt, miếng che cơ thể và miếng vá chăm sóc gót chân. Ở đó.